Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring en machtigen van de rijschool

Begint u met de rijlessen machtig dan gelijk de rijschool, zonder machtiging kunnen wij geen toetsen of examens aanvragen, u moet hier uw goedkeuring voor geven!
Ons rijschool registratie nr is 2900H1
Vul ook direct de gezondheid verklaring in als u met de rijlessen begint in. Als er een vraag bij is die met JA wordt beantwoord kunnen er gelijk stappen worden genomen en loopt de rijopleiding geen gevaar.

Hoe werkt het?
  1. Log in bij Mijn CBR. met uw Digid
  2. Machtig de rijschool met rijschool registratie nummer 2900H1
  3. Beantwoord de vragen van de Gezondheidsverklaring en betaal via iDeal (€ 39,90).
Op de gezondheid verklaring vindt u de volgende vragen:
1. Hebt u last van of last gehad van epileptische aanvallen, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperigheid overdag of andere bewustzijnsstoornissen?   
Abnormale slaperigheid overdag komt voor bij het slaapapneusyndroom, bij narcolepsie, maar ook als bijwerking van sommige geneesmiddelen.
2. Hebt u last van of last gehad van evenwichtsstoornissen of ernstige duizelingen?    
Ernstige duizeligheid kan optreden bij aandoeningen van het evenwichtsorgaan. Een bekende oorzaak is het syndroom van Menière. Hebt u last van erge duizelingen, ongeacht de oorzaak, vul dan ‘ja’ in.
3. Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest voor een psychiatrische stoornis, een hersenziekte –zoals een beroerte– of een ziekte van het zenuwstelsel?
Bij deze vraag moet u denken aan:
  • Hersenziekten zoals een beroerte, TIA, hersenbloeding, vaatafwijkingen in de hersenen, hersentumor, aangeboren hersenletsel of niet-aangeboren hersenletsel;
  • Aandacht stoornissen zoals ADD en ADHD;
  • Stoornissen in de informatieverwerking zoals autisme, PDD-NOS, Asperger;
  • Neurologische ziekten zoals de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, ALS, spierzwakte of coördinatieproblemen als gevolg van zenuwschade;
  • Psychiatrische ziekten zoals depressie, schizofrenie, obsessief compulsieve stoornis;
  • Dementie, zoals de ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie, vasculaire dementie.
4. Maakt u misbruik van of hebt u misbruik gemaakt van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere geestverruimende of bedwelmende middelen of bent u daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest?
Er kan sprake zijn van misbruik van deze middelen als u of uw omgeving zich zorgen maakt over uw gebruik ervan. Vul dan de vraag met ‘ja‘ in. En ook als u daar voor behandeld bent of ooit een onderzoek via het CBR hebt ondergaan. U vult hier ook ‘ja’ in als uw rijbewijs vanwege de recidiveregeling volgens de wet ongeldig is geworden. Op http://www.jellinek.nl/test-uw-kennis-of-gebruik/test-uw-gebruik kunt u een test doen.
5. Wordt of werd u behandeld voor inwendige ziekten als suikerziekte, hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk, nierziekte of longziekte? Of hebt u een hart- of vaatoperatie ondergaan?   Vul ook ‘ja’ in als u een pacemaker of ICD heeft.

6. Kunt u een arm, een hand of uw vingers niet of slechts beperkt gebruiken?  
Denk hierbij aan de gevolgen van reuma, spierziekten of verlamming. Als u een deel van een arm of hand mist, vult u hier dan ook ‘ja’ in.
7. Kunt u een been of voet niet of slechts beperkt gebruiken?  
Denk hierbij aan de gevolgen van reuma, spierziekten of verlamming. Als u een deel van een been of voet mist, vult u hier dan ook ‘ja’ in. Als u hulpmiddelen gebruikt bij het lopen, zoals een stok, rollator of prothese, vult u hier ook ‘ja’ in.
8a. Ziet u minder goed met één of beide ogen, zelfs als u gebruik maakt van een bril of contactlenzen?   
Als u met één of beide ogen minder goed kunt zien, vul dan ‘ja’ in. Als u met uw bril of contactlenzen goed ziet, dan mag u ‘nee’ invullen.
8b. Wordt of werd u behandeld door een oogarts? Of hebt u een oogoperatie of een laserbehandeling van de ogen ondergaan?   
Denk hierbij aan oogziekten als staar, glaucoom, een lui oog, maar ook aan een beperking van het gezichtsveld, of onvrijwillige oogbewegingen (nystagmus). Vul ook ‘ja’ in als uw ogen een laserbehandeling kregen, behalve als die behandeling was om geen bril te hoeven dragen en goed is geslaagd.
9. Gebruikt u medicijnen die volgens de bijsluiter de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressieve middelen, anti psychotische middelen of opwekmiddelen?   
In de bijsluiter van geneesmiddelen kunt u informatie vinden over de invloed op de rijvaardigheid. U kunt uw arts of apotheker om informatie vragen.
10. Hebt u nog andere aandoeningen, ziekten of functiebeperkingen die het besturen van motorrijtuigen moeilijker maken?   
Hebt u een ziekte, aandoening of functiebeperking die in de vorige vragen nog niet genoemd is, maar waardoor er wel twijfels zijn of u veilig kunt besturen? Vul hier dan ‘ja’ in.
Nog vragen, neem dan even contact met ons op!

Contact opnemen